Οργανικά προϊόντα

Οργανικά προϊόντα

Στο κατάστημα μας θα βρείτε ποικιλία οργανικών προϊόντων, παραδοσιακών τοπικών και βιολογικών προϊόντων για έναν δυνατό οργανισμό. Τα οργανικά προϊόντα αναφέρονται σε προϊόντα που παράγονται με βάση τις αρχές της οργανικής γεωργίας. Αυτή η μέθοδος παραγωγής επικεντρώνεται στη διατήρηση της εδαφικής υγείας, τη βιοποικιλότητα, τη βιωσιμότητα και την υγεία των ζώων.

Κάποια χαρακτηριστικά των οργανικών προϊόντων :

  1. Απουσία χημικών συνθετικών φυτοφαρμάκων: Στην οργανική γεωργία απαγορεύεται η χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων, όπως παρασιτοκτόνα, αντιβιοτικά και αγροχημικά. Αντί για αυτά, χρησιμοποιούνται φυσικές μεθόδους προστασίας των φυτών, όπως η συμπαραγωγή φυτών, οι φυσικές εχθροί και οι φυτικές ενισχύσεις.
  2. Χρήση οργανικών λιπασμάτων: Στην οργανική γεωργία χρησιμοποιούνται φυσικά λιπάσματα, όπως φυτικά κοπριά και κομπόστ, για τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και τη διατήρηση της ισορροπίας του.
οργανικά προϊόντα

Η παραγωγή των οργανικών προϊόντων βασίζεται σε φυσικές μεθόδους και πρακτικές που προάγουν την υγεία του εδάφους, την ποιότητα των καλλιεργούμενων φυτών και την ευζωία των ζώων. Οι γεωργοί που παράγουν οργανικά προϊόντα χρησιμοποιούν φυσικά λιπάσματα, φυτικές ενισχύσεις, φυσικούς εχθρούς και άλλες φυσικές μεθόδους για την προστασία των φυτών από εχθρούς και ασθένειες.

οφέλη κατανάλωσης οργανικών προϊόντων

Η κατανάλωση οργανικών προϊόντων μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη για την υγεία του ατόμου και το περιβάλλον. Αυτά είναι μερικά από τα κύρια οφέλη των οργανικών προϊόντων:

  1. Υγεία: Τα οργανικά προϊόντα παράγονται χωρίς τη χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει υπολειμματική εκθεση σε τοξικές ουσίες από τα φυτοφάρμακα στη διατροφή μας. Επίσης, η οργανική γεωργία προωθεί τη χρήση φυσικών μεθόδων προστασίας των φυτών, όπως η συμπαραγωγή φυτών, οι φυσικοί εχθροί και οι φυτικές ενισχύσεις, προσφέροντας πιο υγιεινά και θρεπτικά προϊόντα.
  2. Περιβάλλον: Η οργανική γεωργία προάγει τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Αποφεύγει τη χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του εδάφους και των υδάτων.